Nauka

Svaka boca esencijalnog ulja sadrži jedinstvenu mešavinu hemijskih sastojaka. Ova jedinjenja su isparljiva i organska, što znači da veoma brzo isparavaju i da se njihove hemijske strukture prvenstveno sastoje od atoma ugljenika. Sastojci mogu proizvesti moćne efekte kroz njihovu interakciju sa ćelijskim ciljevima. Neki sastojci mogu da se vežu za receptore koji se nalaze na spoljašnjoj strani ćelije da utiču na promene u njoj, dok drugi mogu lako da prođu kroz ćelijsku membranu i vezuju se za enzime, proteine, pa čak i DNK.

Kada udišete aromu, molekuli mirisa stupaju u interakciju sa sluznicom nosa. Ovo govori neuronima da generišu poruku za olfaktornu sijalicu, koja obrađuje signal i šalje informacije o mirisu limbičkom sistemu – centru emocija i pamćenja. Zanimljivo je da naša druga čula ne prolaze kroz ove iste sisteme. U zavisnosti od informacija koje naš mozak dobija iz nosa, miris može aktivirati imuni sistem, promeniti krvni pritisak, uticati na varenje, i pokrenuti niz drugih fizioloških reakcija.

Pored fizičkog, esencijalna ulja takođe mogu imati veliki uticaj na emotivno stanje čoveka. Kada miris stigne u limbički sistem, mozak oslobađa jedinstvene neurohemikalije, izazivajući razne reakcije, jer je on zadužen za raspoloženje, pamćenje, spoznaju, ponašanje i emocije. Strukture ovog sistema na koje mirisi utiču jesu amigdala, hipokampus i hipotalamus. Amigdala je masa u obliku badema koja se bavi emocionalnim reakcijama, posebno negativnim kao što su strah i gađenje. Ona šalje upozorenja kada se pojave opasne situacije, i takođe pomaže u lučenju hormona i regulisanju sećanja. Hipokampus je zadužen za naša sećanja, on ih identifikuje, arhivira i pomaže u formiranju dugoročnih i kratkoročnih sećanja. Hipotalamus održava rad mnogih vitalnih sistema kao što su telesna temperatura, metabolizam, hormoni i drugi. On predstavlja važan emocionalni centar, kontroliše molekule zbog kojih osećamo uzbuđenje, ljutnju ili melanholiju. Njegova uloga je toliko značajna da ga neki smatraju epicentrom veze uma i tela. Na sve ove značajne delove mozga miris ima jak uticaj. Nekoliko studija je pokazalo da mirisi izazivaju intenzivnija i živopisnija emocionalna sećanja od slika. Zbog toga je nauka koja stoji iza aromaterapije tako moćna: naš mozak radi milion složenih, moćnih, neverovatnih stvari uz pomoć mirisa svakog dana.