Opšte informacije

Esencijalna ulja su tečni ekstrakti različitih biljaka vrlo jakog mirisa. Ulje svake biljke hvata njen miris i ukus, odnosno njenu „suštinu“. Biljke koje sadrže esencijalna ulja nazivaju se aromatične biljke.

Postoje različiti načini na koje proizvođači izdvajaju esencijalna ulja, uključujući:

  1. Parnu destilaciju. Ovaj proces propušta vodu ili toplu paru kroz biljke, povlačeći esencijalna jedinjenja iz biljne materije.
  2. Hladno presovanje. Ovaj proces funkcioniše mehaničkim presovanjem ili ceđenjem biljne materije kako bi ona oslobodila esencijalne sokove ili ulja.

Svako esencijalno ulje ima jedinstven hemijski sastav, a ova varijacija utiče na miris, apsorpciju i efekat koji ima na telo. Hemijski sastav esencijalnog ulja može varirati unutar iste biljne vrste ili od biljke do biljke.

Kada se aromatične hemikalije ekstrahuju, kombinuju se sa nosećim uljem da bi se stvorio proizvod koji je spreman za upotrebu.

Postoji više od 90 vrsta esencijalnih ulja, od kojih svako ima svoj jedinstveni miris i zdravstvene prednosti.

Esencijalna ulja se primenjuju u medicini, proizvodnji finih sapuna, prehrambenoj industriji, a koriste se i u kozmetici, za dobijanje parfema i drugih kozmetičkih preparata.